GB

Astrologie

Ervaar je horoscoop in een astrologisch consult!

Een geboortehoroscoop is een plaatje van de stand van de zon, de maan en de planeten op het moment dat je geboren werd. Astrologie gaat er van uit dat er een verband bestaat tussen de stand van de planeten en de mogelijkheden die je als mens hebt om je leven vorm te geven.

Ik gebruik de inzichten vanuit de astrologie vooral als archetypisch kompas. Op basis van je geboortehoroscoop of jullie relatiehoroscoop kan ik je vertellen over de getoonde kwaliteiten in je horoscoop en over hoe die kwaliteiten zich tot elkaar verhouden. Desgewenst kun je zelf in een systeemopstelling ervaren welke dynamiek er speelt tussen vuur, aarde, lucht en water planeten in jouw horoscoop.

We bespreken hoe je die kwaliteiten hebt leren kennen in je dagelijks leven en wat je daarin geleerd hebt.

Wat hoop je het meest dat dit astrologie consult je brengt ?

Dat is de vraag waar ons contact meestal mee begint. Met deze vraag kunnen we ons richten op waar je op het moment van het consult staat en in welke richting je je het liefst wilt ontwikkelen. Aan het eind van het consult heb je een concreet beeld gekregen over hoe je planeten kunnen samenwerken op een specifiek gebied of bij een specifiek thema. En je hebt ervaren hoe het is om regie te nemen zodat alle planeten serieus genomen worden om je in de door jou gewenste richting te kunnen ontwikkelen.

Mensen willen vaak graag meer weten over relaties (past een ram bij een kreeft bijvoorbeeld), werk ( past mijn werk nog), autonomie (hoe kan ik stevig mijn plek innemen in en waar heb ik regie in mijn leven) , communicatie ( hoe kan ik een ander laten weten waar ik naar verlang of waar een grens ligt), een balans tussen avontuur en veiligheid.

Je hoeft geen kennis van astrologie te hebben. Het consult is inclusief het maken van een geboortehoroscoop of relatiehoroscoop.

See agenda.

http://www.hartelust.org