GB

Familieopstellingen en relatieopstellingen

Aandacht voor waar je vandaan komt en voor waar je staat

Je familiesysteem van herkomst staat aan de basis van al je relaties. Mensen worden geboren en leven in systemen. Inzicht in de dynamiek van jouw familiesysteem helpt je je relaties gezond te maken. En te houden.

De dynamiek van een systeem kan zichtbaar gemaakt worden in een systeemopstelling. Door de aanvrager worden belangrijke personen in het systeem los van elkaar gepositioneerd. Dat kan door levende representanten op de plaats van die belangrijke personen in een ruimte te zetten, dat kan door de posities te tekenen of door vloerankers als aanduiding te gebruiken voor de posities.

De verhoudingen tussen de posities geven aanwijzingen over de dynamiek en het evenwicht van het systeem. Aanwijzingen voor uit balans zijn van het systeem worden gebruikt om een herordening te vinden die meer rust verschaft aan alle personen in het systeem. Onrust komt vaak voor als er systemische wetten zijn overtreden door een of meer personen binnen het systeem. Vaak vinden die overtredingen plaats met de beste bedoelingen of onbewust van de systeemorde.

De balans in de orde herstellen en / of de realiteit van de systeemorde onder ogen durven zien helpt de aanvrager zelfstandiger zijn eigen leven te leiden en autonomer in zijn relaties te staan.

  • Individueel

    Tijdens een individueel consult stellen we een familiesysteem of een relatiesysteem op. We maken dan gebruik van vloerankers (bv kussens of papieren) om de posities in het systeem weer te geven. De begeleider en de aanvrager geven een stem aan de posities en onderzoeken de verhoudingen tussen de posities. Van te voren wordt altijd besproken met welke intentie de opstelling wordt neergezet.

  • Workshops

    Regelmatig zijn er korte workshops om een familiesysteem of een relatiesysteem op te stellen.
    Als deelnemer aan een workshop kun jezelf een opstelling aanvragen. Het kan ook zijn dat je gevraagd wordt om te participeren in een opstelling van een van de andere deelnemers. De keus is altijd aan jou. Alle deelnemers samen creёren het veld waar binnen de opstelling zich afspeelt. Alleen al aanwezig zijn bij een opstelling van anderen werkt verhelderend voor je eigen thema’s. Aan de meeste opstellingen gaat een kort gesprek vooraf met de persoon over wiens systeem het gaat. Vooral om uit te zoeken met welke intentie de opstelling wordt gemaakt en welke personen relevant lijken in een opstelling van de aanvrager.

Aantal deelnemers : 4 tot 12 personen.

Data : zie de agenda.

Terug naar boven